klic

Obchodní a dodací podmínky

1. Nákup v Antikvariatu-pce nemůže být uskutečněn bez souhlasu zákazníka s těmito Obchodními a platebními podmínkami. V zájmu zákazníka je se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před uskutečněním prvního nákupu. Uskutečněním nákupu zákazník souhlasí s těmito Obchodními a platebními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi pečlivě seznámil.

 

Všechny ceny on-line antikvariátu jsou uvedeny v Kč, obsahují zákonnou DPH ve zvláštním režimu dle Zákona o DPH a jsou konečné. Mírné opotřebení knihy odpovídající jejímu stáří není v jejím popisu uváděno. Telefonické objednávky je nutno písemně potvrdit, pokud není předem domluveno jinak.

Při osobním odběru budou knihy v našem antikvariátu rezervovány 7 dní ( pokud nebylo dohodnuto jinak) od data potvrzení o připravení objednávky, při zaslání poštou předáváme dopravci do 7 pracovních dnů od potvrzení o zaslání žádaného zboží. Pokud nejste se zásilkou spokojeni, můžete knihy do 14 dní vrátit zpět ve stejném stavu, dobře zabalené a pojištěné.

 

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.

Knihy zasíláme buď na dobírku (cena poštovného 129 Kč), při platbě na účet (cena poštovného je 89 Kč) cena poštovného je platná bez ohledu na rozměr či váhu zásilky. V případě, že u nás nakupujete poprvé, můžeme vás, před vyřízením vaší objednávky,telefonicky kontaktovat. Zásilky na Slovensko zasíláme formou dobírky za 159,-Kč bez ohledu na rozměr či váhu, platba v eurech při dodání. Zásilky zasíláme kurýrní službou GLS. U ostatní ciziny individuálně (o jeho výši poštovného budete informováni předem).

Samozřejmostí je po předchozí dohodě možnost vyzvednout objednávku osobně na naší prodejně v pracovních dnech od 9 do 18 hodin. Vzhledem k tomu, že se část knih nachází v externím skladu, bude kniha na prodejnu doručena nejdříve druhý den od objednání.

Některé tituly jsou současně nabízeny i přímo na prodejně a může se tedy stát, že Vámi vybraný titul již byl prodán, ale nestihl se odepsat z on-line nabídky - za tuto skutečnost se Vám předem omlouváme. Proto vyčkejte na potvrzení objednávky, kdy bude potvrzena její kompletnost.

 

 

Popis stavu knih:

  • '''Výborný''' : lehké opotřebení, bez zjevných vad, čistá a svěží
  • '''Velmi pěkná''' : lehce opotřebená, mohou se vyskytnou drobné vady, odření, lehké otluky rohů
  • '''Dobrý''' : běžné opotřebení, mohou být zažloutlé stránky, poškozený přebal, odření hran vazby, razítka, podtrhání textu - na všechna poškození se snažíme upozornit v popisu, rozklikněte proto nabídku titulu
  • '''Poškozená''' : silnější poškození, opět popsané v popisu

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporú v souladu s §14 zákona 634/92 Sb. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.).

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího výslovně uděluje prodávajícímu souhlas k tomu, aby prodávající nakládal s osobními údaji kupujícího a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 480/2004 Sb.

Kupující potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje souhlas s těmito platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE. V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost , se sídlem , identifikační číslo: , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.