klic

Kategorie "Tisky před r.1800"

Trogj Chléb Nebeský, pro lačný Lid Cžeský Od Pjsma Swatého Snessenj Nábožného Včitelůw ...

Trogj Chléb Nebeský, pro lačný Lid Cžeský Od Pjsma Swatého Snessenj Nábožného Včitelůw ...
Název: Trogj Chléb Nebeský, pro lačný Lid Cžeský Od Pjsma Swatého Snessenj Nábožného Včitelůw Cýrkewnjch, a Otcůw Swatých wypůgčený a k Nedělnjmu Občerstwenj wssem milým Wlastencům předstawený. To gest: Na každau Neděli Troge krátké Kázanj K Hřjchůw Káránj Ctnosti Powstánj Bljžnjch Wzdělánj Skrze Kněze Damascena Marka Weleslawné Provinciae Cžeské pod Gménem a Ochranau Swatého Wácslawa Wůdce a Mučedlnjka služebného Frantisskána. Djl prwnj a druhý
Autor: Damascenus Marek
Rok vydání: 1728
Vazba: tvrdá
Stav: dobrý
Cena: 5500 Kč